เอ็นตกปลา

คลิกเลือกไซส์

เส้นเอ็นแข็ง สีใส ชนิดเอ็นตกปลา ใช้สำหรับร้อยสร้อย ลูกปัด งานฝีมือ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและราคาต่างกัน

#25 ขนาดหน้าตัด 0.25 มิลลิเมตร
#30 ขนาดหน้าตัด 0.30 มิลลิเมตร
#40 ขนาดหน้าตัด 0.40 มิลลิเมตร
#50 ขนาดหน้าตัด 0.50 มิลลิเมตร
#60 ขนาดหน้าตัด 0.60 มิลลิเมตร
#70 ขนาดหน้าตัด 0.70 มิลลิเมตร

จำหน่ายเป็นม้วน ราคาต่อม้วน

หมวดสินค้า-diy