ผ้าโทเรชนิด TC 180 เส้น  สำหรับตัดเสื้อกางเกงนอน นุ่งโจงกระเบนนักเรียนนาฎศิลป์ ผ้าเอี๊ยมกับเปื้อน สเกิร์ตเตียง ผ้าปูโต๊ะ งานประดิษฐ์และงานฝีมือทั่วไป
ความหนาของเนื้อผ้าประมาณผ้าโทเรที่ใช้ตัดเสื้อพละนักเรียน ไม่หนาเท่ากับผ้าที่ใช้ตัดกระโปรงนักเรียนนะคะ เนื้อแข็งปานกลางจากการลงแป้ง อาจมีบางสีที่ไม่ได้ลงแป้ง เนื้อจะนิ่ม

ภาพขยายจำนวนเส้นทอของผ้าโทเร

ผ้าโทเร

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

30 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หน้ากว้าง 44 นิ้ว : ราคา/หลา

35 บาท

หมวดสินค้า-diy