ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า โดยระบุจำนวนและคลิกปุ่มหยิบสินค้า ที่หน้านี้ได้ค่ะ

หรือคลิกที่รูปภาพสินค้า เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมและเลือกสินค้า ด้านในค่ะ

เข็ม-เข็มหมุด

สีสุ่ม ขนาด 9x9x2 ซม. (ไม่รวมเข็ม)

85 บาท

ราคา/แพค (6 อัน)

10 บาท

ใช้สนเข็มได้อย่างรวดเร็ว : ราคา/อัน

10 บาท

คละสีแบบสุ่ม : ราคา/อัน

ราคาปรกติ 30 บาท
25 บาท

คลิกเลือกแบบเซ็ตหรือซอง

มีแบบซองและแยกขายเป็นเล่ม

ราคา/ซอง (10 เล่ม) :คลิกเลือกเบอร์

55 บาท

ราคา/ซอง (10 เล่ม) :คลิกเลือกเบอร์

25 บาท

ราคา/ซอง (10 เล่ม) :คลิกเลือกเบอร์

25 บาท

ราคา/ซอง (10 เล่ม) :คลิกเลือกเบอร์

85 บาท

ใส่ด้ายแบบดึงผ่าน: ราคา/แพค

25 บาท

ราคา/แพค (16 เล่ม)

25 บาท

มีแบบเซ็ต (5 เล่ม) /ซอง (25 เล่ม)

สำหรับงานปักฟู Russian style

ราคาปรกติ 200 บาท
150 บาท

ราคา/กล่อง

80 บาท

ราคา/กล่อง (ประมาณ 80 ตัว)

35 บาท

ราคา/แผง (30 เล่ม)

15 บาท

ราคา/แผง (30 เล่ม)

15 บาท

ราคา/แผง (30 เล่ม)

15 บาท

ราคา/แผง (30 เล่ม)

15 บาท

ราคา/แผง (18 เล่ม)

10 บาท

ปลายแหลม: ราคา /ซอง (12 เล่ม)

ราคาปรกติ 40 บาท
30 บาท

ปลายแหลม: ราคา /ซอง (12 เล่ม)

ราคาปรกติ 60 บาท
45 บาท

ราคา/ซอง (20 เล่ม):คลิกเลือกเบอร์

15 บาท

ราคา/เล่ม : ความยาว 5 นิ้ว

20 บาท

ราคา/แพค (6 อัน)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy