อุปกรณ์เจาะรู-ตาไก่

มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

45 บาท

ไม่มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

160 บาท

วงใน 4 มม.: ราคา/แพค

85 บาท

มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

350 บาท

ไม่มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

300 บาท

มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

45 บาท

ไม่มีแหวนรองด้านล่าง: ราคา/แพค

160 บาท

วงใน 4 มม.: ราคา/แพค

85 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 7 มม.:ราคา/แพค

60 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 8 มม.:ราคา/แพค

65 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 8 มม.:ราคา/แพค

20 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 8 มม.:ราคา/แพค

120 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลางด้านใน 11 มม.:ราคา/แพค

75 บาท

วงใน 5มม.: ราคา/แพค (50 ชิ้น)

65 บาท

วงใน 5มม.: ราคา/แพค (50 ชิ้น)

65 บาท

วงใน 5มม.: ราคา/แพค (50 ชิ้น)

65 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.:ราคา/อัน

120 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.:ราคา/อัน

120 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 15มม.: ราคา/อัน

160 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 20มม.: ราคา/อัน

180 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม.: ราคา/อัน

240 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม.:ราคา/อัน

50 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มม.:ราคา/อัน

65 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.:ราคา/อัน

70 บาท

เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม.:ราคา/อัน

90 บาท

หมวดสินค้า-diy