หมุดสันหนังสือ 8x9มม

ขายาว 9 มม.: คลิกเลือกแพค

หน้าหมุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มม. ขาหมุดยาว 9มม. มีฐานกลมที่ขา  
ใช้ยึดสันหนังสือเล่มหนา และงานฝีมือทั่วไป
หมุด 1 ตัว ประกอบด้วยหน้าหมุด 1 ชิ้น และขาหมุด 1 ชิ้น

คลิกเลือกแพคก่อนนะคะ
มีแบบแพค 20 ตัว และแพค 100 ตัว

หมวดสินค้า-diy