ปากคีบสเตนเลส

ราคา/อัน: คลิกเลือกปลาย

คีมคีบด้าย หรือปากคีม ทำจากสเตนเลสอย่างดีใช้คีบด้าย ดึงมุม

มีชนิดปลายตรงและปลายงอ ความยาวของปากคีมมีความแตกต่างกัน
คลิกเลือกชนิดปลายปากและความยาวปากคีบที่ต้องการก่อนหยิบใส่ตะกร้านะคะ

ราคา/อัน

หมวดสินค้า-diy