น้ำมันจักรขวดใหญ่ 700cc

ปริมาตร 700 ซีซี: ราคา/ขวด
80 บาท
สินค้าในสต๊อก = 3

น้ำมันจักรเกรด A สำหรับหล่อลื่นจักรเย็บผ้า 
ใช้หล่อลื่นจักรเย็บผ้า และเครื่องจักรทั่วไป

ขวดใหญ่ ความจุ 700 ลูกบาศก์เซนติเมตร
บรรจุประมาณครึ่งขวดจากโรงงานผลิต ตามภาพ ไม่เต็มขวดนะคะ

หมวดสินค้า-diy