rug canvas-petracraft
rug_template2_petracraft

ตาข่ายถักพรม

คลิกเพื่อเลือกขนาด

ตาข่ายถักพรมเป็นสินค้านำเข้า สำหรับงานถักพรมหรือปลอกหมอนอิง เบาะรองนั่ง ด้วยไหมพรม
ขนาดตา 3.75 mesh หรือประมาณ 4 ช่อง ความยาว =  1 นิ้ว

เป็น ตาข่ายพลาสติกอย่างดี polyester 50 % cotton 50%  ผลิตเพื่อใช้ในงานถักพรมโดยเฉพาะ การทำเป็นผืนพรมหรือเบาะรองนั่งควรมีการเย็บหุ้มชายขอบด้วยเชือกก้างปลา จะทำให้ชิ้นงานเรียบร้อยสวยงาม

ใช้งานร่วมกับเข็มถักพรม และไหมพรม (แนะนำไหมพรมเส้นใหญ่)

เมื่อคลิกเลือกขนาดที่ต้องการแล้ว ปุ่มหยิบใส่ตะกร้า จะแสดงขึ้นมาค่ะ 
ใส่จำนวนที่ต้องการ ก่อนหยิบใส่ตะกร้านะคะ

ขนาด 50x75 ซม. เป็นผืนตัดสำเร็จผืนเดียวตามขนาดที่ระบุ
  - สั่งซื้อ 1 หน่วย จะได้ขนาด 50x75 ซม. 1 ผืน
  - สั่งซื้อ 2 หน่วย จะได้ขนาด 50x75 ซม. 2 ผืน
  - สั่งซื้อ 3 หน่วย จะได้ขนาด 50x75 ซม. 3 ผืน

ขนาด 75x100 ซม. เป็นผืนตัดสำเร็จผืนเดียวตามขนาดที่ระบุ
  - สั่งซื้อ 1 หน่วย จะได้ขนาด 75x100 ซม 1 ผืน

ขนาด 100x150 ซม. เป็นแบบตัดขายความยาวต่อเนื่อง ของตาข่ายที่หน้ากว้าง 150 ซม. ดังนี้ค่ะ 
  - สั่งซื้อ 1 หน่วย จะได้ขนาด 100x150 ซม 1 ผืน
  - สั่งซื้อ 2 หน่วย จะได้ขนาด 200x150 ซม 1 ผืน
  - สั่งซื้อ 3 หน่วย จะได้ขนาด 300x150 ซม 1 ผืน

 

 

หมวดสินค้า-diy