ด้ายกลุ่มตรามะพร้าวดำ

ใช้ร้อยมาลัย เย็บสันหนังสือ ราคา/กลุ่ม
20 บาท
สินค้าในสต๊อกมีมากกว่า 20 [31]

เชือกด้ายสีขาวเบอร์ 2 ตรามะพร้าวดำ เป็นด้ายเส้นใหญ่ น้ำหนัก 35 กรัม/กลุ่ม
ใช้งานสารพัดประโยชน์ เช่น เย็บสันหนังสือ ร้อยมาลัย ร้อยเครื่องแขวน

หมวดสินค้า-diy