อุปกรณ์ DIY

คลิกเลือกสี : ราคา/ด้าม

50 บาท

ห่วงขนาด 3.8 ซม.: ราคา/ชิ้น

22 บาท

ห่วงขนาด 3.8 ซม.: ราคา/ชิ้น

20 บาท

ห่วงขนาด 3.8 ซม.: ราคา/ชิ้น

20 บาท

ราคา/แพค

60 บาท

ตัดกระดาษ/พลาสติกเป็นวงกลม

150 บาท

ราคา/อัน (มีเฉพาะคีม ไม่มีอะไหล่กระดุม)

ราคาปรกติ 200 บาท
160 บาท

ราคา/ชุด (4 ขนาด)

140 บาท

ราคา/ชุด (อุปกรณ์ครบชุดตามภาพ)

ราคาปรกติ 320 บาท
250 บาท

ใช้ร้อยมาลัย เย็บสันหนังสือ ราคา/กลุ่ม

20 บาท

คลิกเพื่อเลือกขนาด

ราคา/อัน: คลิกเลือกปลาย

ราคา/อัน

140 บาท

ราคา/แผ่น (20x50 cm)

30 บาท

ราคา/แพค (2 เมตร+ตะขอ 4 คู่) คลิกเลือกสี

50 บาท

ราคา/แพค (5 เมตร+ตะขอ 8 คู่) คลิกเลือกสี

120 บาท

คลิกเลือกสีและจำนวน (เฉพาะกระดุมอะไหล่ ไม่มีคีมปั๊มในแพค)

ราคา/แพค (15 สี สีละ 10 เม็ด) ไม่มีคีมปั๊มในแพค

150 บาท

ราคา/อัน: คลิกเลือกไซส์

สำหรับงานปักเลื่อม-ลูกปัด

50 บาท

มี 5 สี ให้เลือก: ราคา/ด้าม

ราคาปรกติ 25 บาท
20 บาท

ราคา/อัน

25 บาท

0.3x1 มม.:ราคา/ม้วน (8 เมตร)

35 บาท

แบบเย็บติด เลือกสี/ไซส์

ราคา/แพค (15 แท่ง)

50 บาท

ราคา/แพค (6 ชิ้น)

25 บาท

ปรับขนาดวงได้: ราคา/แพค (5 วง)

30 บาท

ปรับขนาดวงได้: ราคา/แพค (5 วง)

30 บาท

หมวดสินค้า-diy