ลวดขึงม่าน 2 เมตร+ตะขอ4คู่

ราคา/แพค (2 เมตร+ตะขอ 4 คู่) คลิกเลือกสี
50 บาท

ลวดโลหะหุ้มด้วยปลอกพลาสติก สำหรับใช้ขึงม่าน และงานประดิษฐ์

ลวดขึงม่าน ราคา/แพค (ลวด 2 เมตร + ตะขอเกี่ยว 4 คู่)

การขึงลวดแต่ละเส้น บนหน้าต่าง 1 บาน ใช้ตะขอ 2 คู่ คือ
   - ตะขอเกี่ยวแบบเปิด 2 ตัว หมุนติดปลายลวด
   - ตะขอเกี่ยวแบบปิด 2 ตัว ยึดติดที่ขอบหน้าต่าง

หมวดสินค้า-diy