เทปแฟชั่นสำหรับตกแต่งเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ งานฝีมือ scrapbook ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ซักน้ำได้
ราคา/หลา (90 หลา)
ตัดความยาวเป็นเส้นเดียวต่อเนื่อง ตามจำนวนหลาที่สั่งซื้อค่ะ

เทปแฟชั่น

กว้าง 13 มม.: ราคา/หลา

36 บาท

กว้าง 6 มม.: ราคา/หลา

12 บาท

กว้าง 6 มม.: ราคา/หลา

12 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

28 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

14 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 5 มม.: ราคา/หลา

15 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

30 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

30 บาท

กว้าง 14 มม.: ราคา/หลา

32 บาท

กว้าง 11 มม.: ราคา/หลา

24 บาท

กว้าง 11 มม.: ราคา/หลา

24 บาท

กว้าง 9 มม.: ราคา/หลา

36 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 8 มม.: ราคา/หลา

22 บาท

กว้าง 10 มม.: ราคา/หลา

16 บาท

หมวดสินค้า-diy