เทปยางยืด จีบระบายผ้าแก้ว มีหลายสีให้เลือก
ความกว้างของเส้นยางยืด 6 มิลลิเมตร  ความกว้างรวมจีบผ้าแก้ว 18 มิลลิเมตร

เทปจีบผ้าแก้ว 18 มิล

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม. : ราคา/หลา

18 บาท

กว้าง 18 มม.: ราคา/หลา

18 บาท

หมวดสินค้า-diy