ลูกไม้บาง กว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตร เนื่อโปร่งบาง สำรับงานฝีมือ และงานตัดเย็บ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ ซักน้ำได้

ลูกไม้ริมชาย

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

ราคา/หน่วย (3 หลา)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy