ลูกไม้ยืดปักลวดลาย เนื้อผ้ามีความยืดหยุ่น เหมะสำหรับตกแต่งเสื้อผ้า ริมชาย

ลูกไม้ยืด/โปร่ง

ขนาด 7.5x11 ซม.: ราคา/ดอก

8 บาท

ขนาด 7.5x11 ซม.: ราคา/ดอก

8 บาท

แถบกว้าง 22 ซม.: ราคา/หลา

120 บาท

แถบกว้าง 3 ซม.: ราคา/หลา

35 บาท

แถบกว้าง 16 ซม.: ราคา/หลา

75 บาท

แถบกว้าง 10 ซม.: ราคา/หลา

80 บาท

แถบกว้าง 13ซม.: ราคา/หลา

85 บาท

แถบกว้าง 5.5 ซม.: ราคา/หลา

80 บาท

แถบกว้าง 3.5 ซม.: ราคา/หลา

35 บาท

แถบกว้าง 7 ซม.: ราคา/หลา

45 บาท

แถบกว้าง 7 ซม.: ราคา/หลา

45 บาท

แถบกว้าง 8 ซม.: ราคา/หลา

80 บาท

แถบกว้าง 13ซม.: ราคา/หลา

85 บาท

หมวดสินค้า-diy