พู่จีน เส้นมันวาว ความยาวจากหมวกพู่ถีงปลายพู่ 9 เซนติเมตร เชือกแขวนยาว 5 เซนติเมตร
ส่วนหมวกพู่ ทำจากไหมเกลียวสอดดิ้นพันรอบห้วพู่ 

พู่-หมวกเกลียวไหม

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

25 บาท

หมวดสินค้า-diy