พู่จีน เส้นมันวาว ความยาวพู่จากส่วนหมวกลูกปัดถึงปลายพู่ 9-10 ซม. เชือกคล้องยาว 5 ซม.
หมวกพู่เป็นลูกปัดพลาสติกขนาด 1.4 ซม. ต่อด้วยครอบโลหะสีเงินคลุมพู่

พู่-หมวกลูกปัด

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

ความยาว 9 ซม.: ราคา/ชิ้น

32 บาท

หมวดสินค้า-diy