พู่จีน เส้นมันวาว ความยาวพู่ 7.8-8.5 เซนติเมตร เชือกแขวนยาว 6-7 เซนติเมตร
หมวกพู่ รูปคล้ายหัวปลาทำจากโลหะสีเงินเขียนลวดลายจีน หรูหรา


 

พู่-หมวกหัวปลา

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

ความยาว 8 ซม.: ราคา/ชิ้น

30 บาท

หมวดสินค้า-diy