เลื่อม 5x10mm-ทอง

คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เลื่อมญี่ปุ่น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาด 5 x 10 มิลลิเมตร รูร้อย 2 รู

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 4 กรัม (ประมาณ 360 ชิ้น)

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 20 กรัม (ประมาณ 1800 ชิ้น)

หมวดสินค้า-diy