เลื่อมดอกไม้6mm-ม่วง

คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เลื่อมญี่ปุ่นรูปดอกไม้ สีส้มประกายชมพู ขนาด 6 มิลลิเมตร รูร้อย 1 รู

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 4 กรัม (ประมาณ 300 ชิ้น)

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 20 กรัม (ประมาณ 1,500 ชิ้น)

หมวดสินค้า-diy