เลื่อมกลม5mm-มุกรุ้ง

คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เลื่อมญี่ปุ่น แผ่นกลมทรงจาน สีมุกประกายรุ้ง
ขนาด 5 มิลลิเมตร รูร้อยตรงกลาง 1 รู

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 4 กรัม (ประมาณ 300 ชิ้น)

ขนาดบรรจุ น้ำหนัก 20 กรัม (ประมาณ 1500 ชิ้น)

หมวดสินค้า-diy