เลื่อมกลม และเลื่อมดอกไม้ สำหรับงานประดับตกแต่งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย งานฝีมือ
แบบบรรจุแพคเล็ก 4 กรัม และแพค 20 กรัม ขนาดตามภาพค่ะ

เลื่อม

หมวดสินค้า-diy