เพชรเทียม

เจาะ 2 รู: คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เจาะ 2 รู: คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เจาะ 2 รู: ราคา/แพค (10 ชิ้น)

60 บาท

เจาะ 2 รู: ราคา/แพค (10 ชิ้น)

80 บาท

เจาะ 2 รู: ราคา/แพค (100 ชิ้น)

55 บาท

เจาะ 1 รู: คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เจาะ 2 รู: คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เจาะ 2 รู: คลิกเลือกขนาดบรรจุ

เจาะ 2 รู:คลิกเลือกขนาดบรรจุ

ไม่เจาะรู:ราคา/แพค (100 ชิ้น)

ราคาปรกติ 160 บาท
120 บาท

ราคา/ม้วน (10 เมตร)

420 บาท

ราคา/ม้วน (10 เมตร)

420 บาท

เพชรขนาด 2.8 มม.: ราคา/ม้วน (10 เมตร)

320 บาท

ราคา/หลา (90 ซม.)

65 บาท

เพชรขนาด 2.8 มม.: ราคา/ม้วน (10 เมตร)

320 บาท

ราคา/หลา (90 ซม.)

65 บาท

ราคา/หลา (90 ซม.)

120 บาท

หมวดสินค้า-diy