อุปกรณ์ร้อยลูกปัด

ขนาด 0.3 ซม. ราคา/แพค (20 ชิ้น)

25 บาท

ขนาด 0.4 ซม. ราคา/แพค (20 ชิ้น)

20 บาท

4x8 มม. : ราคา/แพค (10 ตัว)

30 บาท

ราคา/แพค (8 กรัม ประมาณ 140 ชิ้น)

65 บาท

ราคา/แพค (ประมาณ 90 ชิ้น)

50 บาท

ราคา/แพค (10 ตัว)

25 บาท

7x11 มม : ราคา/แพค (10 ชิ้น)

40 บาท

ราคา/แพค (20 ชิ้น)

20 บาท

ราคา/แพค (20 ตัว)

20 บาท

Ø = 0.5 ซม.:ราคา/แพค (20 ชิ้น)

10 บาท

Ø = 0.7 ซม.:ราคา/แพค (20 ชิ้น)

15 บาท

ขนาด 3x14มม. ราคา/แพค (10 ชิ้น)

20 บาท

ราคา/แพค (30-35 ชิ้น)

15 บาท

0.3x1 มม.:ราคา/ม้วน (8 เมตร)

35 บาท

ราคา/แพค (10ชิ้น)

30 บาท

ราคา/แพค (16 ชิ้น) สำหรับทำตุ้มหู 8 คู่

35 บาท

ราคา/แพค (16 ชิ้น) สำหรับทำตุ้มหู 8 คู่

30 บาท

ราคา/แพค (16 ชิ้น) สำหรับทำตุ้มหู 8 คู่

35 บาท

ปรับขนาดวงได้: ราคา/แพค (5 วง)

30 บาท

ปรับขนาดวงได้: ราคา/แพค (5 วง)

30 บาท

หมวดสินค้า-diy