ลูกปัดนาฎศิลป์ เป็นลูกปัดพลาสติกเคลือบสีเงินหรือทอง เพื่อใช้ตกแต่งเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดงหน้าแสงไฟ
การซักน้ำบ่อยครั้งอาจทำให้สีเคลือบหลุดลอกบางส่วนได้

สินค้าในหมวดนี้ เมื่อสั่งซื้อ 5 หน่วย ขึ้นไป ราคาจะปรับลดให้โดยอัตโนมัติค่ะ

ลูกปัดนาฏศิลป์

ราคา/แพค (20 กรัม)

60 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

35 บาท

ราคา/หน่วย (20 กรัม)

60 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

65 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

50 บาท

ราาคา/แพค (20 กรัม)

55 บาท

หมวดสินค้า-diy