ลูกปัดแก้วจากประเทศญีปุ่น คุณภาพสม่ำเสมอ เกรดเอ ประกายแก้วแวววาวมาก
รูปทรงกลมท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 มิลลิเมตร  ความหนา 2 มิลลิเมตร
1 หน่วย = 10 กรัม (ปริมาตร 9 มล.) ใส่ซองแก้วขนาด 2x2 นิ้ว

ลูกปัดแก้วญี่ปุ่น-ใหญ่

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

ขนาด 3x2 mm: ราคา/ซอง (10 กรัม)

25 บาท

หมวดสินค้า-diy