ลูกปัดพลาสติกกลม ราคาประหยัด สำหรับงานฝีมือเด็ก มีขนาด 3 มิลลิเมตร ถึง 13 มิลลิเมตร
รูร้อยตั้งแต่ 1-5 มิลลิเมตร ใช้ร้อยด้วยเอ็นตกปลาหรือเอ็นยืดขนาด 0.25-0.75 มม.หรือร้อยเชือกสำหรับลูกปัดใหญ่

แต่ละไซส์ อาจมีปริมาณบรรจุในแพคไม่เท่ากัน (20 หรือ 30 กรัม)
โปรดพิจารณาไซส์ลูกปัดและขนาดบรรจุก่อนกดสั่งซื้อนะคะ

ลูกปัดพลาสติก

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม) มี 20 เม็ด

15 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy