ลูกปัดพลาสติกกลม ราคาประหยัด สำหรับงานฝีมือเด็ก มีขนาด 3 มิลลิเมตร ถึง 6 มิลลิเมตร
รูร้อยประมาณ 1 มิลลิเมตร ใช้ร้อยด้วยเอ็นตกปลาหรือเอ็นยืดขนาด 0.25-0.75 มม.

แต่ละไซส์ อาจมีปริมาณบรรจุในแพคไม่เท่ากัน (20 หรือ 30 กรัม)
โปรดพิจารณาไซส์ลูกปัดและขนาดบรรจุก่อนกดสั่งซื้อนะคะ

ลูกปัดพลาสติก

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (20 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

ราคา/แพค (30 กรัม)

30 บาท

หมวดสินค้า-diy