ลูกปัดพลาสติกเลียนแบบรูปทรงคริสตัล เม็ดเล็ก ขนาด 3 มิลลิเมตร
สำหรับร้อยสร้อย ตกแต่งงานฝีมือ แวววาวล้อแสงไฟปานกลาง สำหรับปักเสื้อ ร้อยสร้อยลูกปัด งานประดิษฐ์พวงกุญแจ และงานฝีมืออื่นๆ

ปริมาณ 10 กรัม ในซองซิปขนาด 5x6 ซม.
จำนวนประมาณ 500-600 เม็ด

1 หน่วยสินค้า = 10 กรัม

ลูกปัดสีม่วงขวามือ คือ ภาพขยายให้เห็นรูปทรงชัด  ขนาดจริง ประมาณ 3 มิลลิเมตร ค่ะ

 

คริสตัลพลาสติก

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (310 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

ราคา/ซอง (10 กรัม)

15 บาท

หมวดสินค้า-diy