สติ๊กเกอร์ผ้ารีดร้อน ขนาด 2x3 นิ้ว ด้านหน้าเป็นผ้า ด้านหลังเคลือบกาว
สำหรับรีดติดบนงานผ้าด้วยเตารีด 
วิธีใช้งาน

สติ๊กเกอร์ผ้า DIY

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าสักหลาด 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าลินิน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

12 บาท

ผ้าคอตตอน 2x3นิ้ว: ราคา/แผ่น

10 บาท

หมวดสินค้า-diy