ริบบิ้นลวด แบบเส้น ความยาวเส้นละ 30 ซม. จำนวน 25 เส้น/แพค
สำหรับงานฝีมือ มัดปากถุง ของชำร่วย

ริบบิ้นลวด

ยาว 30 ซม. จำนวน 25เส้น/แพค

15 บาท

ยาว 30 ซม. จำนวน 25เส้น/แพค

15 บาท

หมวดสินค้า-diy