ถุงแก้วใส ผลิตจากพลาสติกชนิด OPP มีความใส แข็งแรง ไม่ยืดหยุ่น จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าgift shop ของขวัญ ของชำร่วย
แพคละ 50 กรัม  จำนวนใบต่อแพคขึ้นกับขนาด
จำนวนใบต่อแพคที่แสดงเป็นจำนวนโดยประมาณค่ะ

@ ไม่มีขายเป็นกิโลนะคะ @

ถุงแก้ว

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 40-50 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (ประมาณ 180-200 ใบ)

25 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 15-20 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 90-100 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 70-80 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 3 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 10-15 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 35-45 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 60-70 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 25-30 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 10 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 40-50 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 35-40 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 15-20 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 15-20 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 10-15 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 10-13 ใบ)

20 บาท

ราคา/แพค (50 กรัม ประมาณ 8-11 ใบ)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy