เชือกหางหนู เนื้อแววาว สำหรับงานประดิษฐ์ งานฝีมือ ตกแต่งเครื่องแต่งกาย
ขนาดพับใหญ่ ความยาวทั้งพับรวม 36 หลา (ประมาณ 32.5 เมตร)  แถบกว้าง 3 มิลลิเมตร
ราคา/พับ (36 หลา)

เชือกหางหนูแบน-พับใหญ่

หมวดสินค้า-diy