ไหมญี่ปุ่น หรือเชือกไนล่อนสำหรับงานฝีมือ ความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร
ใน 1 หลอด มี 12 ไจเล็ก (3 เมตร/ไจ) รวมความยาวประมาณ 36 เมตร
เหมาะสำหรับทำงานฝีมือ งานประดิษฐ์ ร้อยสร้อย พู่

ไหมญี่ปุ่น

ราคา/หลอด

25 บาท

ราคา/หลอด

25 บาท

ราคา/หลอด

25 บาท

ราคา/หลอด

25 บาท

ราคา/หลอด

25 บาท

หมวดสินค้า-diy