ขนไก่ธรรมชาติย้อมสีสดใส  ความกว้างตั้งแต่ 2 ถึง 3 เซนติเมตรความยาวตั้งแต่ 6 ถึง 10 เซนติเมตร
ขนาดของแต่ละก้านในแพค (จำนวน 100 ก้าน) มีขนาดไม่เท่ากัน
และอาจมีข้อบกพร่องเล็กน้อยในแต่ละก้าน เนื่องจากเป็นขนไก่ตามธรรมชาติที่นำมาฝอกแล้วย้อมสี

ขนไก่ย้อมสี

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

ราคา/แพค (100 ก้าน)

85 บาท

หมวดสินค้า-diy