สำหรับใช้ทำงานฝีมือ การประดิษฐ์ เครื่องประดับ ตุ้มหู ตาข่ายดักฝันร้าย Dream Catcher
เนื่องจากเป็นขนนกตามธรรมชาติ แต่ละอันจึงมีขนาดไม่เท่ากัน
กว้างประมาณ 2 ซม.   ความยาวตั้งแต่ 7-11 ซม.

ขนนกก้านแข็ง

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

ราคา/แพค (10 ก้าน)

30 บาท

หมวดสินค้า-diy