ตุ้มโลหะเนื้อหนัก เหมาะสำหรับร้อยปลายเชือกให้ทิ้งตัว สำหรับตกแต่งเสื้อผ้า งานฝีมือ และเฟอร์นิเจอร์

ตุ้มโลหะ

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

12 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

10 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 3-4 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 3-4 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

12 บาท

ใช้กับเชือก 3-4 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 3-4 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

15 บาท

ใช้กับเชือก 6-7 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

10 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 5-6 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

12 บาท

ใช้กับเชือก 4-5 มม.:ราคา/คู่ (2 ชิ้น)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy