กระดุมในหมวดนี้ เป็นกระดุมลดราคาต่ำกว่าทุนเพื่อเคลียร์สต๊อก

แต่ละแบบมีเพียงชุดเดียวเท่านั้นค่ะ

สำหรับติดเสื้อผ้า งานฝีมือ งานประดิษฐ์ 

กระดุม-Clearance

ราคา/แพค (100 เม็ด)

100 บาท

ราคา/แพค (4 เม็ด)

28 บาท

ราคา/แพค (2 เม็ด)

16 บาท

ราคา/แพค (3 เม็ด)

24 บาท

ราคา/แพค (2 เม็ด)

16 บาท

ราคา/แพค (2 เม็ด)

18 บาท

ราคา/แพค (2 เม็ด)

18 บาท

ราคา/แพค (3 เม็ด)

27 บาท

หมวดสินค้า-diy