กระดุมแป๊ก

10 มม.: 36 เม็ด คลิกเลือกสี

12 มม.: 36 เม็ด/แผง คลิกเลือกสี

ราคา/แผง (36 เม็ด): คลิกเลือกสี

ขนาด 7.5 มม.: ราคา/แผง (36 เม็ด)

35 บาท

รีดได้ : ราคา/แพค (12 เม็ด)

30 บาท

ราคา/อัน (มีเฉพาะคีม ไม่มีอะไหล่กระดุม)

ราคาปรกติ 200 บาท
160 บาท

ราคา/ชุด (อุปกรณ์ครบชุดตามภาพ)

ราคาปรกติ 320 บาท
250 บาท

คลิกเลือกสีและจำนวน (เฉพาะกระดุมอะไหล่ ไม่มีคีมปั๊มในแพค)

ราคา/แพค (15 สี สีละ 10 เม็ด) ไม่มีคีมปั๊มในแพค

150 บาท

หมวดสินค้า-diy