อุปกรณ์งานปัก

หน้ากว้าง 60 นิ้ว : ราคา/หลา

80 บาท

ราคา/อัน

20 บาท

ราคา/อัน

30 บาท

ราคา/อัน

120 บาท

ราคา/อัน

60 บาท

ราคา/อัน

70 บาท

คลิกเลือกแบบเซ็ตหรือซอง

มีแบบเซ็ต (5 เล่ม) /ซอง (25 เล่ม)

สำหรับงานปักฟู Russian style

220 บาท

สำหรับงานปักเลื่อม-ลูกปัด

50 บาท

มี 5 สี ให้เลือก: ราคา/ด้าม

28 บาท

หมวดสินค้า-diy