ผ้าปักครอสติช

สำหรับลายปักไม่เกิน 30x50 ช่อง: ราคา/ผืน

10 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 55x70 ช่อง: ราคา/ผืน

15 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 70x100 ช่อง: ราคา/ผืน

22 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 70x170 ช่อง: ราคา/ผืน

28 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 700x100 ช่อง: ราคา/ผืน

25 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 70x110 ช่อง: ราคา/ผืน

30 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 90x90 ช่อง: ราคา/ผืน

30 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 90x140 ช่อง: ราคา/ผืน

32 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 100x160 ช่อง: ราคา/ผืน

42 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 110x140 ช่อง: ราคา/ผืน

45 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 110x200 ช่อง: ราคา/ผืน

52 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 120x120 ช่อง: ราคา/ผืน

38 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 120x140 ช่อง: ราคา/ผืน

45 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 170x170 ช่อง: ราคา/ผืน

62 บาท

สำหรับลายปักไม่เกิน 180x580 ช่อง: ราคา/ผืน

190 บาท

14 ช่องปัก/นิ้ว: คลิกเลือกขนาดผ้า

หมวดสินค้า-diy