ด้ายมุกมัน ยี่ห้อวีนัส สำหรับงานปัก
โดยเฉพาะการปักชื่อนักเรียน ปักจุด ปักดาว หรือเครื่องหมายอื่นๆ บนเสื้อนักเรียน ผ้าเช็ดหน้า
เป็นด้ายผลิตจากเส้นใยฝ้าย ชนิดมุกมัน เป็นด้ายเบอร์ 25 หนากว่าด้ายเย็บผ้าทั่วไป
ความยาว 12 เมตร/ไจ

 

ด้ายมุกมัน-ไหมปักชื่อ

เลิอก 1 ไจ หรือ กล่อง 24 ไจ

หมวดสินค้า-diy