เทปตีนตุ๊กแก หรือ เวลโกรเทป สำหรับใช้เป็นตัวยึด 

เวลโกร-ตีนตุ๊กแก

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

20 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

20 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค. (45 ซม.คู่)

25 บาท

ราคา/แพค (45 ซม.)

35 บาท

หมวดสินค้า-diy