เทปตีนตุ๊กแก หรือ เวลโกรเทป สำหรับใช้เป็นตัวยึด 

เวลโกร-ตีนตุ๊กแก

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

20 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

20 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

25 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

60 บาท

ราคา/หน่วย (แถบคู่ 45+45ซม.)

60 บาท

หมวดสินค้า-diy