เยื่อกาว-ใยบุ

ขนาด 20x50 ซม.: ราคา/แผ่น

30 บาท

ราคา/แพค (1/2 กก.)

120 บาท

ราคา/แผ่น (20x50 cm)

30 บาท

ราคา/หลา (ขนาด 90x110 ซม.)

ราคาปรกติ 40 บาท
30 บาท

แถบกว้าง 1.5 ซม.: ราคา/ม้วน (10 เมตร)

30 บาท

มีกาว 1 หน้า: ราคา/หลา (150x90 ซม)

ราคาปรกติ 200 บาท
160 บาท

ราคา/หลา (150x90 ซม)

160 บาท

หมวดสินค้า-diy