สายกระเป๋า ทอจากเส้นใยสังเคราะห์ ความหนา 0.75 มิลลิเมตร ทอลายก้างปลา

หมวดสินค้า-diy