ตัวห้อยทองเหลืองสำหรับห้อยซิปและตกแต่งงานฝีมือและงานผ้า มี 2 แบบ
แบบ 2 หน้า ซึ่งเมื่อใช้เป็นตัวห้อยซิปจะสวยมาก เพราะมีลวดลายทั้งด้านหน้าด้านหลัง 
แบบหน้าเดียว ใช้เป็นตัวห้อยซิปได้เช่นกัน แต่จะเหมาะสำหรับตกแต่งงานฝีมือที่หันตัวห้อยออกด้านเดียวมากกว่า

 

ตัวห้อยซิป

แบบ 2 หน้า: ราคา/อัน

15 บาท

ราคา/อัน

20 บาท

ราคา/อัน

25 บาท

แบบ 2 หน้า : ราคา/อัน

25 บาท

หน้าเดียว: ราคา/อัน

15 บาท

แบบหน้าเดียว: ราคา/อัน

15 บาท

แบบหน้าเดียว: ราคา/อัน

15 บาท

แบบหน้าเดียว: ราคา/อัน

15 บาท

ราคา/อัน

15 บาท

ราคา/อัน

15 บาท

แบบสองหน้า: ราคา/อัน

15 บาท

เนื้อกลวงเบา: ราคา/อัน

18 บาท

หน้าเดียว : ราคา/อัน

20 บาท

หมวดสินค้า-diy