กระดาษย่น สำหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ งานประดิษฐ์และงานฝีมือ
สินค้าชนิดนี้ ไม่สามารถจัดส่งรวมกับสินค้าบางชนิด ที่สั่งมาในใบสั่งซื้อเดียวกันนะคะ อาจจะจะต้องแพคแยกคนละกล่องกันค่ะ

กระดาษย่นแผ่นใหญ่

หมวดสินค้า-diy