กระดาษย่นแผ่นใหญ่ กว้าง 50ซม. ยาว 250 ซม. มีทั้งชนิดสีเดียวทั้งแผ่น และสีเหลือบ
สำหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ งานประดิษฐ์และงานฝีมือ

กระดาษย่นแผ่นใหญ่

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

58 บาท

หมวดสินค้า-diy