กระดาษย่น สำหรับงานประดิษฐ์ดอกไม้ ตกแต่งสถานที่ งานประดิษฐ์และงานฝีมือ
สินค้าชนิดนี้ ไม่สามารถจัดส่งรวมกับสินค้าบางชนิด ที่สั่งมาในใบสั่งซื้อเดียวกันนะคะ อาจจะจะต้องแพคแยกคนละกล่องกันค่ะ

กระดาษย่นแผ่นใหญ่

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

ขนาด 50x250 cm: ราคา/แผ่น

60 บาท

หมวดสินค้า-diy