afgan-cable

เข็มอัฟกันแบบมีสาย

คลิกเลือกขนาด

เข็มอัฟกันไม้ยาว 15 ซม. ต่อปลายด้ามด้วยสายเอ็นยาว 120 ซม. สำหรับงานถักอัฟกันหน้ากว้าง

ขนาดหัวเทียบกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเข็มค่ะ

ใช้สำหรับงานถักโครเชต์แบบอัฟกัน ซึ่งเป็นเทคนิคผสมระหว่างการถักโครเชต์กับนิตติ้ง
เพราะเข็มอัฟกันจะมีความยาวกว่าเข็มโครเชต์ทำให้สามารถเก็บห่วงที่เกิดจากการถักไว้ในเข็มได้
ขนาดห่วงถักจึงขึ้นกับความหนาของเข็ม นิยมใช้ในการถักผ้าพันคอ ผ้าห่ม

หมวดสินค้า-diy