ด้ายถักริมผ้า เบอร์ 70 เส้นเล็กคล้ายเส้นด้าย กลุ่มเล็กตามภาพ  ยี่ห้อ Venus น้ำหนัก 5 กรัม
สำหรับงานถักโครเชต์ ริมผ้าเช็ดหน้า ถักแท็ต
ใช้กับเข็มโครเชต์ เบอร์ 10 ถึง 12

ด้ายถักริมผ้าเช็ดหน้า

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

ราคา/กลุ่ม (5 กรัม)

20 บาท

หมวดสินค้า-diy