ผ้าซับในหน้ากว้าง 45 นิ้ว

ผ้าซับใน เนื้อนุ่ม ไม่ลื่น ไม่ยืด สำหรับงานตัดเย็บซับในเสื้อผ้า

สีที่แสดงอาจแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อย จากการกำหนด brighness และ contrast หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

 

ผ้าซับในหน้า 45 นิ้ว

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

ราคา/หลา: คลิกเลือกสี

15 บาท

หมวดสินค้า-diy