teenpeeyebyon4-petracraft

ตีนผีเย็บย่น-จักรบ้าน

เย็บย่นจีบรูด : snap on 6 มม.
220 บาท
สินค้าในสต๊อก = 1

เย็บย่นจีบรูดโดยอัตโนมัติ แบบ snap on

ใช้กับจักรเล็ก ที่มี ก้านงับตีนผีแบบ snap กว้าง 6 มม.

เทคนิคการเย็บจีบย่นหรือจีบระบายด้วยตีนผีเย็บย่น

หมวดสินค้า-diy